Smart Waste Cloud

Innovative waste management solution.

Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom: Razvoj inovativnog IT rješenja za upravljanje ponašanjem korisnika komunalnih usluga - Smart Waste Cloud.

Cilj projekta je razviti IT rješenje Rava (Smart Waste Cloud) za inteligentno upravljanje i sortiranje otpada koje će kroz edukaciju i motiviranje korisnika da samostalno razvrstavaju i/ili dovoze otpad na reciklažna dvorišta, centra za zbrinjavanje otpadom koji ima postrojenje za mehaničko biološku obradu otpada ili pametne zelene otoke omogućiti pozitivan doprinos globalnom problemu zbrinjavanja, sortiranja i recikliranja otpada.

Partneri na projektu:
- Tehničko veleučilište u Zagrebu
- Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.245.366,38 € / 9.383.213,02 HRK*
EU sufinanciranje projekta: 477.015,33 € / 3.594.072,01 HRK*

*1 EUR = 7,5345 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 31. srpnja 2021. – 30. rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija:
Gospodin Josip Budimir
josip.budimir@moberg.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o operativnom programu Konkurentnost I kohezija 2014.-2020. posjetite:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Moberg d.o.o.

EU Funds EU structural and investment funds

You had us at hello.

Now tell us what we can do for you.